Paano sumali sa program?

Simple lang po! Punta lang po kayo sa link https://ignitehouse.vc/BidaBOSS/registration. Mag-register lang po at kumpletuhin lang po ang Step 1-4 na process para maging ganap na BOSS.

Powered by BetterDocs