Maunlad na buhay, mga Boss!

Ikinalulungkot po naming ibahagi ang pagtatapos ng Bida Boss Program simula June 22, 2020. Napagdesisyunan po ng aming pamunuan na itigil na ang pagpoproseso ng registration at application para sa mga nais maging bahagi ng programa.

Humihingi po kami ng paumanhin at hinihiling din po namin ang inyong pang-unawa.

Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagpapakita ng interes at tiwala sa Programang Bida Boss. Isa pong karangalan na kami ay mabigyan ng pagkakataon na tumulong na magkaroon ng kabuhayan ang ilan sa ating mga kababayan, kahit sa maiksing panahon lamang.

Panalangin namin nawa’y kayo ay makahanap mas maraming pang pagkakataong umunlad ang inyong buhay at ng inyong pamilya. Muli, maraming salamat po!